Výpočet

Vložte hodnoty do žlutých polí - ostatní se dopočítají samy.
Pokud údaj v poli změníte, označené se automaticky přepočítají.
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

 

r =
 
m
d = m
O = m
P = m²
h = m
Q = m²
S = m²
V = m³
na 6 míst

Výsledek bude ve stejných jednotkách, které do polí vložíte.
Např. pokud zadáváte decimetry, výsledek bude rovněž v decimetrech.

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Vzorce

d = 2 r [m]
O = π d = 2 π r [m]
P = π d²/4 = π [m²]
Q = π d h = 2 π r h [m²]
S = 2 P + Q = 2 π r (r + h) [m²]
V = π d²/4 h = π r² h [m³]
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Válec
Válec vzorec

r … poloměr = ½ průměru

d … průměr = 2 poloměry

h … výška válce

S … střed podstavy válce

o … osa válce

π (Pí) = 3,14 (přibližně)

Válec a hranol

Připravujeme.

Princip výpočtu

Celková plocha válce se skládá z plochy obou podstav a pláště válce. Plášť válce je součinem obvodu a výšky válce.

Výpočet objemu/obsahu je jednoduchý. Nejdříve spočtete plochu podstavy válce (tj. plochu kruhu) a pak ji vynásobíte výškou.

Výpočet válce online

Kalkulačka pro výpočet obvodu válce nebo výpočet plochy nebo povrchu válce , obsah nebo objem válce, vzorec válce, plocha čili plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu válce online. Vzoreček na výpočet válce.

Válec výpočet

Odkazy

Jak vypočítat ...

Tučně zvýrazněné obrazce a tělesa jsou již funkční. Ostatní obsahují jen vzorce.

Mohlo by vás zajímat